Shri M Venkaiah Naidu presents the Sathguru Thyagaraja Hamsadhwani Award to Shri M Chandrasekhar

On 26 Feb 2020 the "Sadguru Thyagaraja Hamsadhwani" Award was presented to Violin Maestro M. Chandrasekharan. The award instituted by Ms....

25th NRI Festival of Music and Dance

Sharad Rajaraman, Srilakshmi Bhat, Varun ViswanathIyer Brothers, Chidambaram Bala Shankar, G RavichandranSudarshan Mohan, Pappu Gyandev, Avinash JeyashankarSanika Pande, Parur M R Ananthalakshmi,...